Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Top 5 showbiz: Đạo diễn “Kong” bất ngờ xuất hiện trên phim trường cùng Ngô Thanh Vân

Top 5 showbiz: Đạo diễn "Kong" bất ngờ xuất hiện trên phim trường cùng Ngô Thanh Vân
Top 5 showbiz: Đạo diễn "Kong" bất ngờ xuất hiện trên phim trường cùng Ngô Thanh Vân