Top 5 phim Hoa ngữ nổi bật: Tác phẩm của Tôn Lệ, Địch Lệ Nhiệt Ba góp mặt

Phim Hoa ngữ của Tôn Lệ và Địch Lệ Nhiệt Ba có trong bảng xếp hạng. Ảnh: Xinhua.
Phim Hoa ngữ của Tôn Lệ và Địch Lệ Nhiệt Ba có trong bảng xếp hạng. Ảnh: Xinhua.
Phim Hoa ngữ của Tôn Lệ và Địch Lệ Nhiệt Ba có trong bảng xếp hạng. Ảnh: Xinhua.
Lên top