Top 5 nhóm nhạc nam Hàn Quốc quyền lực trong tháng 9

Nhóm nhạc nam Hàn Quốc BTS vẫn giữ vững vị trí "hot" tại thị trường âm nhạc xứ kim chi. Ảnh nguồn: Mnet.
Nhóm nhạc nam Hàn Quốc BTS vẫn giữ vững vị trí "hot" tại thị trường âm nhạc xứ kim chi. Ảnh nguồn: Mnet.
Nhóm nhạc nam Hàn Quốc BTS vẫn giữ vững vị trí "hot" tại thị trường âm nhạc xứ kim chi. Ảnh nguồn: Mnet.
Lên top