Top 5 nhóm nhạc Hàn Quốc đắt giá nhất 2020

Nhóm nhạc Hàn Quốc - BTS tiếp tục giữ vị trí đầu bảng xếp hạng giá trị thương hiệu đắt giá. Ảnh nguồn: Xinhua.
Nhóm nhạc Hàn Quốc - BTS tiếp tục giữ vị trí đầu bảng xếp hạng giá trị thương hiệu đắt giá. Ảnh nguồn: Xinhua.
Nhóm nhạc Hàn Quốc - BTS tiếp tục giữ vị trí đầu bảng xếp hạng giá trị thương hiệu đắt giá. Ảnh nguồn: Xinhua.
Lên top