Top 3 nhà sản xuất âm nhạc giàu nhất thế giới

Dr.Dre đứng đầu vị trí nhà sản xuất âm nhạc giàu nhất thế giới. Ảnh nguồn: Xinhua.
Dr.Dre đứng đầu vị trí nhà sản xuất âm nhạc giàu nhất thế giới. Ảnh nguồn: Xinhua.
Dr.Dre đứng đầu vị trí nhà sản xuất âm nhạc giàu nhất thế giới. Ảnh nguồn: Xinhua.
Lên top