Top 3 ca khúc US-UK được yêu thích nhất đầu tháng 10

"Stay" - một ca khúc đánh dấu sự kết hợp ăn ý giữa The Kid LAROI và Justin Bieber. Ảnh: Xinhua
"Stay" - một ca khúc đánh dấu sự kết hợp ăn ý giữa The Kid LAROI và Justin Bieber. Ảnh: Xinhua
"Stay" - một ca khúc đánh dấu sự kết hợp ăn ý giữa The Kid LAROI và Justin Bieber. Ảnh: Xinhua
Lên top