Top 100 bài hát được yêu thích nhất Kpop: Ca sĩ solo vượt BTS, Blackpink

IU vượt BTS, Blackpink trên Melon. Ảnh: Xinhua.
IU vượt BTS, Blackpink trên Melon. Ảnh: Xinhua.
IU vượt BTS, Blackpink trên Melon. Ảnh: Xinhua.
Lên top