Top 10 phim Hàn hot nhất tuần 1 tháng 1: "Snowdrop" xếp thứ mấy?

Top 10 phim Hàn hot nhất tuần đầu tiên của tháng 1 năm 2022. Ảnh: jTBC
Top 10 phim Hàn hot nhất tuần đầu tiên của tháng 1 năm 2022. Ảnh: jTBC
Top 10 phim Hàn hot nhất tuần đầu tiên của tháng 1 năm 2022. Ảnh: jTBC
Lên top