Tom Hanks trở lại với siêu phẩm "News of the World"

Tom Hanks có sự trở lại gây ấn tượng trong bộ phim bom tấn "News Of The World". Ảnh nguồn: Xinhua.
Tom Hanks có sự trở lại gây ấn tượng trong bộ phim bom tấn "News Of The World". Ảnh nguồn: Xinhua.
Tom Hanks có sự trở lại gây ấn tượng trong bộ phim bom tấn "News Of The World". Ảnh nguồn: Xinhua.
Lên top