"Tom & Jerry: Quậy tung New York" bị chê nhiều hơn khen

"Tom & Jerry: Quậy tung New York" được đánh giá là thiếu hấp dẫn, không thu hút khán giả. Ảnh nguồn: Xinhua.
"Tom & Jerry: Quậy tung New York" được đánh giá là thiếu hấp dẫn, không thu hút khán giả. Ảnh nguồn: Xinhua.
"Tom & Jerry: Quậy tung New York" được đánh giá là thiếu hấp dẫn, không thu hút khán giả. Ảnh nguồn: Xinhua.
Lên top