Tin văn hóa trong tuần: Yêu cầu chùa Tam Chúc chấp hành quy định 5K

Công an tỉnh Hà Nam kiểm tra các hoạt động tại Chùa Tam Chúc. Ảnh: LĐ.
Công an tỉnh Hà Nam kiểm tra các hoạt động tại Chùa Tam Chúc. Ảnh: LĐ.
Công an tỉnh Hà Nam kiểm tra các hoạt động tại Chùa Tam Chúc. Ảnh: LĐ.
Lên top