Tin văn hoá trong tuần: Phim kinh dị Việt Nam đoạt 3 giải tại AIFF 2021

"Người lắng nghe: Lời thì thầm" đoạt 3 giải tại AFAIFF 2021 là thông tin văn hoá nổi bật trong tuần. Ảnh: LĐ
"Người lắng nghe: Lời thì thầm" đoạt 3 giải tại AFAIFF 2021 là thông tin văn hoá nổi bật trong tuần. Ảnh: LĐ
"Người lắng nghe: Lời thì thầm" đoạt 3 giải tại AFAIFF 2021 là thông tin văn hoá nổi bật trong tuần. Ảnh: LĐ
Lên top