Tin văn hoá trong tuần: Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam hoãn tour lưu diễn

Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam hoãn tour lưu diễn vì dịch COVID-19. Ảnh: VNOB
Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam hoãn tour lưu diễn vì dịch COVID-19. Ảnh: VNOB
Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam hoãn tour lưu diễn vì dịch COVID-19. Ảnh: VNOB
Lên top