Tin văn hóa trong tuần: H'Hen Niê và chiến dịch “Giữ lại dấu chân sao la”

Hoa hậu H'Hen Niê tích cực tham gia chiến dịch “Giữ lại dấu chân sao la”. Ảnh: NVCC
Hoa hậu H'Hen Niê tích cực tham gia chiến dịch “Giữ lại dấu chân sao la”. Ảnh: NVCC
Hoa hậu H'Hen Niê tích cực tham gia chiến dịch “Giữ lại dấu chân sao la”. Ảnh: NVCC
Lên top