Tin văn hoá trong tuần: Festival Nghề truyền thống Huế 2021 hoãn tổ chức

Chương trình "Lễ hội áo dài" trong khuôn khổ Festival Nghề truyền thống Huế tổ chức năm 2019. Ảnh: LĐ.
Chương trình "Lễ hội áo dài" trong khuôn khổ Festival Nghề truyền thống Huế tổ chức năm 2019. Ảnh: LĐ.
Chương trình "Lễ hội áo dài" trong khuôn khổ Festival Nghề truyền thống Huế tổ chức năm 2019. Ảnh: LĐ.
Lên top