Tin văn hoá trong tuần: Đúng ngày công chiếu, "Bố già" cán mốc 150 tỉ đồng

Phim "Bố già" của MC Trấn Thành đạt 100 tỉ đồng là tin văn hoá nổi bật trong tuần qua. Ảnh: NVCC.
Phim "Bố già" của MC Trấn Thành đạt 100 tỉ đồng là tin văn hoá nổi bật trong tuần qua. Ảnh: NVCC.
Phim "Bố già" của MC Trấn Thành đạt 100 tỉ đồng là tin văn hoá nổi bật trong tuần qua. Ảnh: NVCC.
Lên top