Tin văn hoá trong tuần: Bộ VHTTDL đề xuất chính sách hỗ trợ nghệ sĩ vượt khó

Bộ VHTTDL đề xuất chính sách hỗ trợ nghệ sĩ gặp khó khăn trong mùa dịch. Ảnh: VNOB
Bộ VHTTDL đề xuất chính sách hỗ trợ nghệ sĩ gặp khó khăn trong mùa dịch. Ảnh: VNOB
Bộ VHTTDL đề xuất chính sách hỗ trợ nghệ sĩ gặp khó khăn trong mùa dịch. Ảnh: VNOB
Lên top