Tiểu hoa đán Đồng Lệ Á "Cung tỏa tâm ngọc" ly hôn Trần Tư Thành

Đồng Lệ Á, Trần Tư Thành trong ngày cưới năm 2014. Ảnh: Xinhua
Đồng Lệ Á, Trần Tư Thành trong ngày cưới năm 2014. Ảnh: Xinhua
Đồng Lệ Á, Trần Tư Thành trong ngày cưới năm 2014. Ảnh: Xinhua
Lên top