Tiêu Chiến lập kỷ lục Top giá trị thương hiệu nghệ sĩ Hoa ngữ

Tiêu Chiến xác lập kỷ lục tại bảng xếp hạng giá trị thương hiệu nghệ sĩ Hoa ngữ. Ảnh: Xinhua
Tiêu Chiến xác lập kỷ lục tại bảng xếp hạng giá trị thương hiệu nghệ sĩ Hoa ngữ. Ảnh: Xinhua
Tiêu Chiến xác lập kỷ lục tại bảng xếp hạng giá trị thương hiệu nghệ sĩ Hoa ngữ. Ảnh: Xinhua
Lên top