Tiêu Chiến có thể đánh mất vị trí trước Vương Nhất Bác, Dương Dương

Tài tử trẻ Tiêu Chiến. Ảnh: Xinhua.
Tài tử trẻ Tiêu Chiến. Ảnh: Xinhua.
Tài tử trẻ Tiêu Chiến. Ảnh: Xinhua.
Lên top