Tiesto - "DJ tuyệt nhất mọi thời đại" đến Việt Nam biểu diễn tháng 12 tới

DJ người Hà Lan Tiesto. Ảnh: Jordan Loyd.
DJ người Hà Lan Tiesto. Ảnh: Jordan Loyd.
DJ người Hà Lan Tiesto. Ảnh: Jordan Loyd.