Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Tiến Đạt động viên tình cũ trước những chỉ trích của dư luận