Tiến Đạt động viên tình cũ trước những chỉ trích của dư luận