Thuý Vân tự tin dẫn chương trình bằng tiếng Anh sau ồn ào lộ người yêu đại gia