Thủy Tiên: “Nhờ Ưng Hoàng Phúc mà tôi quen được Công Vinh”