Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thúy Nga, Chí Tài “khóa môi” trên sân khấu