Thúc Sinh của phim điện ảnh “Kiều” là ai?

Lê Anh Huy giữ vai nam chính - Thúc Sinh trong phim điện ảnh “Kiều”. Ảnh: NSX.
Lê Anh Huy giữ vai nam chính - Thúc Sinh trong phim điện ảnh “Kiều”. Ảnh: NSX.
Lê Anh Huy giữ vai nam chính - Thúc Sinh trong phim điện ảnh “Kiều”. Ảnh: NSX.
Lên top