Thực hư chuyện Hồ Văn Cường nhận cát xê 200 triệu đồng

Hồ Văn Cường nhận cát xê 200 triệu đồng. Ảnh: NSCC.
Hồ Văn Cường nhận cát xê 200 triệu đồng. Ảnh: NSCC.
Hồ Văn Cường nhận cát xê 200 triệu đồng. Ảnh: NSCC.
Lên top