Thua ở bản hit Butter, nhưng Blackpink vừa đạt 1 kỷ lục "khủng" vượt xa BTS

Blackpink có kỷ lục vượt BTS. Ảnh: Xinhua.
Blackpink có kỷ lục vượt BTS. Ảnh: Xinhua.
Blackpink có kỷ lục vượt BTS. Ảnh: Xinhua.
Lên top