Thú vị với MV có chi phí sản xuất chỉ tốn 100 nghìn đồng của TTeam

Nhóm TTeam ra mắt MV được sản xuất chỉ với 100 nghìn đồng. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Nhóm TTeam ra mắt MV được sản xuất chỉ với 100 nghìn đồng. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Nhóm TTeam ra mắt MV được sản xuất chỉ với 100 nghìn đồng. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Lên top