Thu Thủy tiết lộ lý do rời bỏ Mây Trắng, quyết định hoạt động solo