Thử thách lớn khôn: Con trai Kim Tử Long khóc nức nở trong chương trình

Kim Tử Long đưa ra thử thách cho Andy Khánh. Ảnh: Điền Quân
Kim Tử Long đưa ra thử thách cho Andy Khánh. Ảnh: Điền Quân
Kim Tử Long đưa ra thử thách cho Andy Khánh. Ảnh: Điền Quân
Lên top