Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thu Phương trẻ trung, ồn ào cùng dàn hotboy