Thu Phương hào phóng tài trợ váy cho học trò Hồ Quỳnh Hương