Thu Minh hát ballad buồn, mời Pew Pew đóng MV tình tay ba