“Thor 4: Love and Thunder” gặp tổn thất lớn dù chưa ra mắt

Nam diễn viên Chrit Hemsworth sẽ tiếp tục đảm nhận nhân vật chính trong “Thor 4: Love and Thunder”. Ảnh nguồn: Xinhua.
Nam diễn viên Chrit Hemsworth sẽ tiếp tục đảm nhận nhân vật chính trong “Thor 4: Love and Thunder”. Ảnh nguồn: Xinhua.
Nam diễn viên Chrit Hemsworth sẽ tiếp tục đảm nhận nhân vật chính trong “Thor 4: Love and Thunder”. Ảnh nguồn: Xinhua.
Lên top