Thôi chức Phó Ban Tuyên giáo TƯ Đoàn, MC Tuấn Tú đi diễn trở lại

MC Tuấn Tú từ giã sự nghiệp tại Trung ương đoàn và chính thức quay lại màn ảnh.
MC Tuấn Tú từ giã sự nghiệp tại Trung ương đoàn và chính thức quay lại màn ảnh.
MC Tuấn Tú từ giã sự nghiệp tại Trung ương đoàn và chính thức quay lại màn ảnh.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top