Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Thiếu ý thức còn đua đòi làm nghệ thuật khỏa thân rất dễ sa ngã

Một tác phẩm của nhiếp ảnh gia Dương Quốc Định
Một tác phẩm của nhiếp ảnh gia Dương Quốc Định