Thiều Bảo Trang tái xuất với "Đặt vào tay anh cả thế giới"

Lên top