"Thiên tài lừa đảo" trong Kí sinh trùng từng bị từ chối vai diễn 17 lần

Vai diễn "thiên tài lừa đảo" trong Kí sinh trùng của Park So Dam. Ảnh: Kí sinh trùng
Vai diễn "thiên tài lừa đảo" trong Kí sinh trùng của Park So Dam. Ảnh: Kí sinh trùng
Vai diễn "thiên tài lừa đảo" trong Kí sinh trùng của Park So Dam. Ảnh: Kí sinh trùng
Lên top