Thiên long bát bộ 2021 sẽ là phim dở nhất năm, thua cả phim Hữu Phỉ?

Dàn sao  "Thiên long bát bộ" 2021. Ảnh: Xinhua.
Dàn sao "Thiên long bát bộ" 2021. Ảnh: Xinhua.
Dàn sao "Thiên long bát bộ" 2021. Ảnh: Xinhua.
Lên top