Thiên long bát bộ 2021 gợi nhớ loạt phim chuyển thể thất bại

Thiên long bát bộ 2021 và loạt phim gây tranh cãi. Ảnh: Xinhua.
Thiên long bát bộ 2021 và loạt phim gây tranh cãi. Ảnh: Xinhua.
Thiên long bát bộ 2021 và loạt phim gây tranh cãi. Ảnh: Xinhua.
Lên top