“Thiên cổ quyết trần” dẫn đầu Top 10 phim truyền hình Hoa ngữ được yêu thích

“Thiên cổ quyết trần” đứng đầu bảng xếp hạng phim truyền hình Hoa ngữ được yêu thích nhất nửa đầu tháng 7. Ảnh: Xinhua
“Thiên cổ quyết trần” đứng đầu bảng xếp hạng phim truyền hình Hoa ngữ được yêu thích nhất nửa đầu tháng 7. Ảnh: Xinhua
“Thiên cổ quyết trần” đứng đầu bảng xếp hạng phim truyền hình Hoa ngữ được yêu thích nhất nửa đầu tháng 7. Ảnh: Xinhua
Lên top