Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thí sinh “nấm lùn” Next Top Model bỗng cao chót vót vì chỉnh sửa quá đà