Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thí sinh hoa hậu duyên dáng áo bà ba, khăn rằn thăm chiến khu Rừng Sác