Thí sinh bướng nhất đội cuối cùng cũng chịu "khuất phục" Phạm Hương