Thêm một bài học từ vụ Người đẹp du lịch Quảng Bình 2019 bị tước danh hiệu

Người đẹp Trần Ngọc Huyền bị tước danh hiệu. Ảnh: NV.
Người đẹp Trần Ngọc Huyền bị tước danh hiệu. Ảnh: NV.
Người đẹp Trần Ngọc Huyền bị tước danh hiệu. Ảnh: NV.
Lên top