Thêm một Á hậu sắp "theo chồng bỏ cuộc chơi"

Á hậu Thuý An tiết lộ sắp lấy chồng. Ảnh: Sen Vàng.
Á hậu Thuý An tiết lộ sắp lấy chồng. Ảnh: Sen Vàng.
Á hậu Thuý An tiết lộ sắp lấy chồng. Ảnh: Sen Vàng.
Lên top