The Weeknd gây thất vọng với “Moth To A Flame”

“Moth To A Flame” của The Weeknd gây thất vọng khi không đạt được thành tích như kỳ vọng. Ảnh: Xinhua
“Moth To A Flame” của The Weeknd gây thất vọng khi không đạt được thành tích như kỳ vọng. Ảnh: Xinhua
“Moth To A Flame” của The Weeknd gây thất vọng khi không đạt được thành tích như kỳ vọng. Ảnh: Xinhua
Lên top