The Remix: Tronie, Mia thắng đàn chị Thu Thủy trong nghẹt thở