“Thế giới khủng long 2” lập kỷ lục doanh thu trong tuần đầu phát hành